Налайх дүүргийн ИТХ

Санал асуулга (3)

Гэр бүлсэг Налайх хөтөлбөрийн төсөлд санал авах (21 нийт санал)
Хорооныхоо Иргэдийн нийтийн хуралд оролцдог уу? (20 нийт санал)
Дүүргийн ИТХ-ын мэдээлэл таньд ил тод байдаг уу ? (43 нийт санал)