Налайх дүүргийн ИТХ

Санал асуулга (3)

Гэр бүлсэг Налайх хөтөлбөрийн төсөлд санал авах (18 нийт санал)
Хорооныхоо Иргэдийн нийтийн хуралд оролцдог уу? (17 нийт санал)
Дүүргийн ИТХ-ын мэдээлэл таньд ил тод байдаг уу ? (41 нийт санал)