Налайх дүүргийн ИТХ

Санал асуулга (2)

Хорооныхоо Иргэдийн нийтийн хуралд оролцдог уу? (9 нийт санал)
Дүүргийн ИТХ-ын мэдээлэл таньд ил тод байдаг уу ? (34 нийт санал)