Налайх дүүргийн ИТХ

Санал асуулга (3)

Гэр бүлсэг Налайх хөтөлбөрийн төсөлд санал авах (16 нийт санал)
Хорооныхоо Иргэдийн нийтийн хуралд оролцдог уу? (16 нийт санал)
Дүүргийн ИТХ-ын мэдээлэл таньд ил тод байдаг уу ? (40 нийт санал)