Налайх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

Налайх дүүргийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал

"Иргэдийн оролцоотой - Соёлын жил" "Иргэдийн оролцоотой - Соёлын жил"

АЖЛЫН ХОРООД 2018

2017-01-03

Нэг. Эрхзүй, төрийн байгуулалтын ажлын хороо

Ажлын хороон  дарга:     Д.Отгонсүрэн  ИТХ-ын төлөөлөгч

 Гишүүд:        Б.Нэргүй          ИТХ-ын дарга                               

                   Г.Баттөмөр       ИТХ-ын Тэргүүлэгч

                   Н.Батболд         ИТХ-ын төлөөлөгч

                   Б.Сампилноров   ИТХ-ын төлөөлөгч

                   З.Болдбаатар     ИТХ-ын төлөөлөгч 

                   М.Эгэз             ИТХ-ын төлөөлөгч 

Нарийн бичгийн дарга:    Г.Бадам  ИТХ-ын Иргэний оролцооны хэлтсийн дарга  

          Эрхзүй, төрийн байгуулалтын ажлын хороонд хамрагдах байгууллагууд

1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

2. Налайх хотын Захирагчийн ажлын алба

3. Багахангай, Налайх дүүргийн шүүх

4. Налайх, Багахангай дүүргийн прокурор

5. Налайх дүүрэг дэх Цагдаагийн хэлтэс

6. Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

7. Дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн ерөнхий шүүгч

8. Дүүргийн Иргэний хэргийн анхан шатны 4 дүгээр шүүхийн ерөнхий шүүгч

 

Хоёр. Нийгмийн бодлого, хүний эрхийн ажлын хороо

Ажлын хороон  дарга:   Х.Анхбаяр ИТХ-ын тэргүүлэгч

Гишүүд:   Д.Алтандөш  ИТХ-ын төлөөлөгч 

             С.Манатбек  ИТХ-ын төлөөлөгч 

             Н.Ууганбаяр ИТХ-ын төлөөлөгч 

             С.Тунгалаг ИТХ-ын төлөөлөгч  

             Л.Ариунаа ИТХ-ын төлөөлөгч

Нарийн бичгийн дарга: П.Бадамханд, эрх зүйч, Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажил хариуцсан мэргэжилтэн

Нийгмийн бодлого, хүний эрхийн ажлын хороонд хамрагдах байгууллагууд

1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

2. Налайх хотын Захирагчийн ажлын алба

3. Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтэс

4. Дүүргийн Халамж үйлчилгээний хэлтэс

5. Дүүргийн Боловсролын хэлтэс

6. Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн төв

7. Дүүргийн ерөнхий боловсролын сургуулиуд болон цэцэрлэгүүд

8. Биеийн тамир, спорт хороо

9. Соёл урлагийн ордон

10. Мэргэжлийн сургалт үйлдвэрлэлийн төв

11. Налайх дүүрэг дэх Нийгмийн даатгалын хэлтэс

12. Эрүүл мэндийн нэгдэл харьяа өрхийн эмнэлэгүүд

13. Монгол-Германы ашигт малтмал, технологийн Их сургууль

14. Албан бус-Насан туршийн боловсролын төв

15. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Налайх сүлжээний газар

16. МЦХ ХК-ийн Налайх холбооны газар

17. Ахмадын хороо

18. Улаан загалмайн хороо

19. “Бөх-Мо”  ХХК

20. “Ариун хүнс” ХХК

21. “Сор сүрэг” ХХК


Гурав. Эдийн засаг, санхүү, төсвийн зарцуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлын хороо

Ажлын хорооны дарга: О.Энхтайван  ИТХ-ын тэргүүлэгч                                              

Гишүүд:      Д.Бэгзцэрэн  ИТХ-ын төлөөлөгч 

                Д.Алтандөш ИТХ-ын төлөөлөгч 

                Г.Баярсүрэн ИТХ-ын төлөөлөгч 

 З.Болдбаатар   ИТХ-ын төлөөлөгч                                            

                Д.Отгонсүрэн ИТХ-ын төлөөлөгч 

                М.Эгэз        ИТХ-ын төлөөлөгч 

Нарийн бичгийн дарга: Г.Отгончимэг, хүний нөөц, хяналт шинжилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Эдийн засаг, санхүү, төсвийн зарцуулалт хөрөнгө оруулалтын ажлын хороонд хамрагдах байгууллагууд

1. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

2. Налайх хотын захирагчийн ажлын алба

3. Дүүргийн Худалдан авах ажиллагааны алба

4. Дүүргийн Татварын хэлтэс

5. Дүүргийн Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төв

6. Дүүргийн Хангамж үйлчилгээний хэлтэс

7. Дотоод аудитын алба

8. Дүүргийн Төсвийн болон төрийн өмчит байгууллагууд

9. Төрийн банкны Налайх дахь салбар

10. Хаан банкны Налайх дахь салбар

11. Хас банкны Налайх дахь салбар

12. Налайх дүүрэг дэх Банк бус санхүүгийн байгууллагууд


  Дөрөв. Хот байгуулалт, экологи, газар зохион байгуулалтын ажлын хороо

Ажлын хорооны  дарга: Ц.Минжинхүү ИТХ-ын Тэргүүлэгч                         

Гишүүд:   Б.Сампилноров  ИТХ-ын төлөөлөгч                                                         

             К.Сейтхан  ИТХ-ын Тэргүүлэгч

    Н.Батболд    ИТХ-ын төлөөлөгч    

             Г.Баттөмөр   ИТХ-ын төлөөлөгч       

             Д.Мөнхбаяр  ИТХ-ын Тэргүүлэгч     

             Э.Хорлоо      ИТХ-ын Тэргүүлэгч                       

  Нарийн бичгийн дарга:  Б.Уртнасан Зохион байгуулалтын хэлтсийн дарга 

Хот байгуулалт, экологи, газар зохион байгуулалтын ажлын хороонд хамрагдах байгууллагууд

1. Налайх хотын захирагчийн ажлын алба

2. Налайх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

3. Дүүргийн  газрын харилцааны алба

4. “Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГ

5. “Тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ

6. “Налайх дулааны станц” ТӨХК

7. “УБЦТС”-ХК-ний Хэрэглэгчдэд үйлчлэх төв

8. “УБЦТС”-ХК-ний Налайх түгээх төв

9. ОБЕГ-ын  Уул уурхайн аврах алба

10. Онцгой байдлын хэлтэс

11. Гэрэлтүүлэг чимэглэлийн алба

12. Цэцэрлэгжүүлэлтийн алба

13. Мэргэжлийн хяналтын хэлтэс

14. Мэдээлэл холбооны сүлжээ ТӨХК-ийн Налайх сүлжээ

15. МЦХ ХК-ийн Налайх Холбооны газар


Тав. Иргэний оролцоо, өргөдөл гомдлын ажлын хороо

Ажлын хороон  дарга:  Л.Ариунаа   ИТХ-ын төлөөлөгч                                       

Гишүүд:  С.Тунгалаг    ИТХ-ын төлөөлөгч

             Д.Мөнхбаяр  ИТХ-ын тэргүүлэгч

           Ц.Эрбол      ИТХ-ын төлөөлөгч

             Э.Хорлоо    ИТХ-ын тэргүүлэгч

Нарийн бичгийн дарга: Т.Гэрэлтуяа Өргөдөл гомдол, шашин ТББ хариуцсан мэргэжилтэн 

Иргэний оролцоо өргөдөл гомдлын ажлын хороонд хамрагдах байгууллагууд

1. Төрийн бүх байгууллагууд

Зургаа. Гадаад харилцааны ажлын хороо

Ажлын хороон  дарга:     Н.Ууганбаяр   ИТХ-ын төлөөлөгч    

Гишүүд:            К.Сейтхан     ИТХ-ын тэргүүлэгч

                     Х.Анхбаяр      ИТХ-ын тэргүүлэгч           

                     Ц.Эрбол      ИТХ-ын төлөөлөгч       

                     Д.Бэгзцэрэн   ИТХ-ын төлөөлөгч       

                     О.Энхтайван    ИТХ-ын тэргүүлэгч                 

Нарийн бичгийн дарга:     Т.Наранцэцэг  ИТХ-ын хуралдааны зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн

Гадаад харилцааны ажлын хороондхамрагдах байгууллагууд

1. Налайх хотын захирагчийн ажлын алба

2. Дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар

 

 

                                                                                            

ТА KHURAL.MN –Д ЯМАР ЧИГЛЭЛИЙН МЭДЭЭ ОРУУЛАХ ХЭРЭГТЭЙ ГЭЖ ҮЗЭЖ БАЙНА ВЭ?

санал өгсөн: 914
321 / 35%
325 / 36%
123 / 13%
145 / 16%