Налайх дүүргийн ИТХ

Төлөөлөгчдийн хурлын тогтоол
33