Налайх дүүргийн ИТХ

Тэргүүлэгчдийн хурлын тогтоол
200