Налайх дүүргийн ИТХ

Төсвийн гүйцэтгэлийн мэдээ
16