Налайх дүүргийн ИТХ

Төлөөлөгчдийн статистик

2015-03-28 11:34

Төлөөлөгчдийн статистик мэдээлэл


Төлөөлөгчдийн намын харъяалал

Төлөөлөгчдийн  насТөлөөлөгчдийн ИТХ-д сонгогдсон байдал


Төлөөлөгчдийн хүйсийн харьцаа

 
Төлөөлөгчдийн мэргэжил


2015-03-28 11:34

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..