Налайх дүүргийн ИТХ

Төлөөлөгчдийн статистик

2015-03-28 11:34

Төлөөлөгчдийн статистик мэдээлэл


Төлөөлөгчдийн намын харъяалал
Төлөөлөгчдийн нас
 
  
Төлөөлөгчдийн ИТХ-д сонгогдсон байдалТөлөөлөгчдийн мэргэжил
  
Төлөөлөгчдийн хүйсийн харьцаа 
 


2015-03-28 11:34

Сэтгэгдэл ачааллаж байна ..