Налайх дүүргийн ИТХ

Тогтоол
236

Төслийн нэр Publish date Файл
2018 оны ИТХ-ын тогтоол 2020-01-10
ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖИЛ ДЭД ХӨТӨЛБӨР БАТЛАХ ТУХАЙ №15 2019-03-15
ТОГТООЛ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ №14 2019-03-15
ЖУРАМД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ №13 2019-03-15
ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ № 12 2019-03-15
АЛДАРТ ЭХ ОДОНГООР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ №11 2019-03-15
МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ №10 2019-02-21
ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ ТУХАЙ №09 2019-02-21
ТӨРИЙН ДЭЭД ШАГНАЛААР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ № 08 2019-02-21
МӨНГӨН УРАМШУУЛАЛ ОЛГОХ ТУХАЙ №07 2019-01-09
ДИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ 2019 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БАТЛАХ ТУХАЙ №06 2019-01-09
ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНД АЖИЛЛАХ ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛЛИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ №05 2019-01-09
ГЭМТ ХЭРГЭЭС УРЬДЧИЛАН СЭРГИЙЛЭХ АЖЛЫГ ЗОХИЦУУЛАХ ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮНИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ №04 2019-01-09
ТӨРИЙН ДЭЭД ОДОН МЕДАЛИАР ШАГНУУЛАХААР ТОДОРХОЙЛОХ ТУХАЙ №03 2019-01-09
ДИТХ-ЫН АЖЛЫН АЛБАНЫ БҮТЦИЙГ ШИНЭЧЛЭН БАТЛАХ ТУХАЙ №02 2019-01-09
ДИТХ-ЫН АРВАННЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААНЫ ТОВ ТОГТООЖ ХЭЛЭЛЦЭХ АСУУДАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ №01 2019-01-09
ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ШАГНАЛААР ШАГНАХ ТУХАЙ № 30 2018-09-20
ДҮҮРГИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ШАГНАЛААР ШАГНАХ ТУХАЙ № 29 2018-09-20
ТОГТООЛД ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ №28 2018-09-20
ХЭМНЭЛТИЙН ХӨРӨНГИЙГ ЗАРЦУУЛАХ ТУХАЙ № 27 2018-09-20